+46 730932324 info@brd-org.se

News and Updates

Distribution of 600 Stationery to Girls Students

Under the social protection program for supporting the education for street and vulnerable children, BRD distributed school kits among 600 girl’s student of the primary school in order to encourage them to continue their schools and support the families who are affording to buy school material to their children. Working for better future of vulnerable and street children in Afghanistan!! We are thankful to our partner B1G1.

Supporting Vulnerable Women To Grow Kitchen Gardening

BRD concluded kitchen gardening and animal husbandry training for 30 vulnerable and poor women in the rural district, they have also received necessary vegetable seed and tools for to start and grow the kitchen garden, to provide them with the income to improve their livelihood. Action that change lives!! THANK YOU B1G1!! READ MORE

BRD At Diaspora Conference in Copehagen Danmark

On behalf of Bureau for Rigths Based Development (BRD), Mr.Khan Agha Dawoodzai Program Director of BRD participated in the “Diaspora Support to Durable Solutions - Afghans in Europe” conference organized by DRC on 15 and 16 November in Copenhagen Denmark.

Assessment of culture heritage in Afghanistan

BRD under its culture heritage program completed damage assessment of culture heritage sites in Ghani and Ningarhar provinces of Afghanistan. 19 site (Stupas, Archaeological site, Historic Buildings) were found in need of repair/ protection. The assessment was conducted in collaboration with the Department of Culture Heritage in Afghanistan through generous support from Prince Clause Fond (PCF).

Our Work:

BRD Activities in Sweden:

BRD Activities in Afghanistan:

Strategy and Approach

BRD in Pictures

BRD in Youtube

7 months ago

Bureau for Rights-based Development-BRD Sweden

🌱🗑 🌫 Det är troligt att luftföroreningar i Afghanistan är dödligare än det nuvarande kriget i landet.

Kabul, en stad där det bor ca sex miljoner människor, anses vara en av de mest förorenade huvudstäderna i världen. År av krig och instabilitet har härjat stadens infrastruktur och lämnade tusentals människor i fattigdom.

I staden körs gamla bilar och lågkvalitativa bränslen används, förutom detta så kämpar många familjer mot kylan och lagar mat genom att bränna kol, sopor och plast. Under 2017 rapporterades 26 000 dödsfall pågrund av luftföroreningar de flesta av dem relaterade till inomhusluft.

Som en del av "Let´s do world cleanup" samlar BRD volontärer, civilsamhället samt privata och lokala myndighet för att lösa problemet med avfall och sopor.

Genom "Keep it clean plan" bygger BRD upp kapaciteten hos ungdomar för att de i sin tur ska kunna sprida medvetenheten kring gifter från avfall,sopor och luftföroreningar i hushållet.

De får också kunskap kring hur de kan minska sitt avfall och hur avfallet som ändå uppstår ska hanteras. Detta är ett av många steg till att minska luftföroreningar och återfå en renare miljö i landet.

#cleanenvironment #cleanair #sustainableenergy @ Kabul, Afghanistan See MoreSee Less

View on Facebook

💡☮🌱BRD abetar med att bygga upp ett nätverk för diasporaorganisationer i Sverige, som en del i detta arbete deltog BRD i konferensen Afghan Diaspora Conference i Köpenhamn, organisrad av DRC (Danish Refugee Council) den 15e till 16e november.

Mer än fem miljoner afghanska medborgare är bosatta utanför sitt ursprungsland och bildar ett växande antal afghanska diasporaorganisationer som syftar till att bidra till återuppbyggnad, fredsbyggande och en lösning av konflikten i landet. Det finns många enskilda yrkesverksamma samt mer än 134 organisationer som drivs av afghanska diasporor i Sverige. Om de mobiliseras kan de ha stor potential att bidra till att uppnå långvarig fred och utveckling i Afghanistan.

_________________________________________________________💡☮🌱 BRD aims to establish a Network of Afghan Diaspora organizations in Sweden, as a part of this cause, #BRD took part of the Afghan Diaspora Conference in Copenhagen, organized by #DRC (Danish Refugee Council) on 15 and 16th of November.

More than five million Afghan nationals are residing outside their country of origin, forming a growing number of Afghan diaspora organizations that aim to contribute to #peacebuilding, #reconstruction and the #Solution to the conflict in the country. There are many individual professionals as well as more then 134 organizations run by Afghan diasporas in Sweden. If mobilized they might have great potential for contribution to achieve sustained #peace and #development in Afghanistan.
#awareness #humanrights #humanitarianaid #Afghanistan See MoreSee Less

View on Facebook

🌍🏛 🕌 Nu i november deltog BRDs programansvarige, Khan Agha Dawoodzai, i en ledarskapskurs inom skydd av kulturarv.

Kursen ägde rum i den historiska staden Haag i Nederländerna och utformades för att utbilda ledare i att designa och leverera effektiva program för skydd av kulturarv under bräckliga och utmanande omständigheter i deras respektive länder.

Tack vare #princeclausfund har BRD nu fått en större verktygslåda och ett bredare nätverk som kommer att vara stor hjälp i det fortsatta arbetet med de många utmaningarna inom kulturarvsskydd i Afghanistan.

_______________________________________________________

This November BRDs program director, Khan Agha Dawoodzai, was participating in a leadership course for culture heritage stuarts in the historic city of The #Hague, in Netherlands.

The course was designed to train leaders in the design and delivery of effective programs for protecting culture heritage in fragile and challenging circumstances in their respective countries.

Thanks to #princeclausfund #BRD now has a greater tool kit and a greater network to help in tackling the many challenges within cultural heritage protection in #Afghanistan.

Also a big thanks to #smithsonian Cultural Rescue Initiative and #ICCROM

#culturalheritage #betterworld #raisingawarness See MoreSee Less

View on Facebook

BRD on Twitter

[custom-twitter-feeds screenname="@brdafghanistan" showheader=true]

BRD on Instagram

Our Causes

Save an Afghan Street Child with Education
Help to change the course of Afghan street children’s lives by sponsoring their education. Instead of begging, scavenging through rubbish or selling plastic materials, proper education equip the children with literacy competency and technical skills required to financially support their families in a sustainable way. This project aims to enroll the street children into the formal education system but if situation doesn’t permit, vocational training will the alternative way out. Your contribution will cover the estimated cost of one-day schooling or training, and materials required for the learning of an Afghan street child.

$2.00 - Educate a child for a day (1 - impact)
$10.00 - Educate a child for a week (5 - impacts)
$40.00 - Educate a child for a month (20 - impacts)
$240.00 – Educate a child for 6 months (120 – impacts)
$480.00 - Educate a child for a year (240 - impacts)
Image is not available
Empower an Afghan Woman to Have a Kitchen Garden
The only way to help an Afghan woman is to empower her with culturally appropriate and sustainable skills, which could eventually yield financial support for her family. Running a kitchen garden will help an Afghan woman to supply nutritious homegrown food for her family and potentially sell the excess produce in the market for some income. Your contribution will cover the cost of proper gardening training, supply of vegetable seeds and fertilizers and other required material.
$2.20 – support kitchen garden training and material supply for a day
$15.40 – support kitchen garden training and material supply for a week
$66.00 – support kitchen garden training and material supply for a month
Image is not available
Give Vocational Training to a Vulnerable Afghan Youth
Poverty is one of the keys causes the current armed conflict but poverty. Education and vocational training are essential to economic development that will ultimately break the cycle of poverty. Help to equip a vulnerable Afghan youth with empirical skills that are in demand such as carpentry, welding, tinsmith or other trade training; improving his opportunities for employment or start up small-scale private enterprise. Your contribution will help to cover the cost for vocational training for one young Afghan adult over a period of 6 months.
$6.00 – Cover the cost/day of a 6-month vocational training for 1 person
$ 12.00 – Cover the cost/day of a 6-month vocational training for 2 persons
$ 48.00 – Cover the cost/day of a 6-month vocational training for 4 persons
Image is not available
Support Human Rights and Civic Education in Afghanistan
Protection of human rights is one of the key elements in overall human development that will ultimately lead to the construction of a democratic pluralistic society in Afghanistan. Help to strengthen and sustain the development of human rights by supporting the human rights education led by BRD Afghanistan and Afghan Civil Society Organisation (CSO). This project aims to help individuals advocating and integrating human rights into their area of work and community living. Your contribution will cover the cost of a 3-day education session for one Afghan.
$45.00 – Support 1 person for a 3-day course
$ 90.00 - Support 2 persons for 3-day course
$ 180.00 - Support 4 persons for 3-day course
Image is not available
Support Peace building in Afghanistan
Afghan Grass Roots Organization and Community Based Organization (CBO) support peacebuilding at community level, creating an environment supportive of self-sustaining and durable peace through promotion of peaceful conflict resolution and formation of an integrated civil society. Your contribution will cover the cost of a 3-day peacebuilding training course for 20 to 25 participants, aiming to deliver non-violent communication skills and pragmatic conflict resolutions to the participants who are mainly from the local CSOs and CBOs, including the community arbitrators.
$15.00 – support one-day training cost for a person
$45.00 – support three-day (full) training cost for a person
$90.00 – support three-day (full) training cost for two persons

Image is not available
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider